เลือกใช้น้ำมันเครื่อง....ให้ถูกต้องกับสภาพเครื่องยนต์

เครื่องยนต์จะอยู่รอดได้ยาวนานขนาดไหน น้ำมันเครื่องถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่ง จะหลวมช้า หลวมเร็ว น้ำมันเครื่องจะเป็นผู้กำหนด

ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเครื่องยนต์เครื่องใดเจอกับน้ำมันเครื่องคุณภาพไม่ดี เช่น น้ำมันเครื่องปลอม น้ำมันที่ไม่มีแหล่งที่มา เครื่องยนต์นั้นก็จะเกิดการสึกหรอ ไม่ว่าเครื่องยนต์นั้นจะใหม่เพียงใด แต่ถ้าเครื่องสึกหรอไปแล้วก็ยากที่จะเรียกกลับมาสภาพเดิม และในเวลาเดียวกัน หากเครื่องนั้นๆได้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพดี เครื่องนั้นๆก็จะไม่เกิดการสึกหรอ เครื่องนั้นจะอยู่กับเราไม่แสนนานนับล้านกิโลเมตรก็เป็นได้

เวลานี้ น้ำมันเครื่องมีมากมายหลายยี่ห้อ บางยี่ห้อผลิตขึ้นเพื่อลดต้นทุน ขาดการรับรอง พิมพ์อักษรที่มี Api รับรองเอง ทำการขายนอกระบบ ให้เปอร์เซ็นต์สูงแบบจูงใจ ในที่สุดแล้วผู้ใช้จะกลายเป็นผู้ทำลายเครื่องยนต์ตนเอง

ผู้ใช้จึงควรใช้ดุลยพินิจก่อนการใช้น้ำมันเครื่อง นอกจากนี้แล้วยังควรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอันดับรองลงมา หากใช้ไม่เหมาะสม เช่นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ แต่ไปใช้น้ำมันรุ่นเก่าที่มีความข้นมากๆ เครือ่งยนต์ก็จะเกิดปัญหาได้ เกิดการสึกหรอเร็ว แรงม้าน้อยลงไป

จากเหตุผลนี้ ผู้ใช้ควรที่จะดูสภาพของเครื่องยนต์ที่ใช้ สอบถามจากศูนย์ดูแลเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์ของตนรุ่นอะไรยี่ห้ออะไร ใช้น้ำมันเครื่องแบบใดจึงจะเหมาะสม และถ้าเครื่องหลวมเพราะใช้มานาน จะต้องรู้ว่าขณะนี้เครื่องหลวมประมาณใด เพื่อที่จะได้บอกกับผู้ขายน้ำมันได้ว่าต้องการนัมเบอร์อะไร อย่างไร ความข้นใส จะบอกไว้เสมอ

หมายเหตุ :
น้ำมันเครื่องนัมเบอร์เดียว
เช่น เบอร์ 40 จะมีความเข้มที่เหมาะกับเครื่องยนต์เก่าๆ ที่หลวมมาก เบอร์ 50 ก็จะข้นมากขึ้น นัมเบอร์ที่เป็นเกรดรวม เช่น 5W30 ก็จะใช้กับเครื่องยนต์ใหม่ๆ

เบอร์ 10W40 ก็จะใช้เครื่องระดับกลางๆ
เบอร์ 20W50 ก็จะใช้เครื่องที่หลวมค่อนข้างมาก


Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.