ข้อแนะนำก่อนการเดินทางไกล

การเดินทางในต่างจังหวัดด้วยรถยนต์ทุกครั้ง ประการสำคัญ คือ สภาพรถยนต์ สภาพเครื่องยนต์ของท่านต้องพร้อมและสมบูรณ์เรียบร้อย ดังนั้นก่อนการเดินทางควรปฏิบัติดังนี้

* นำรถยนต์ของท่านไปตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ศูนย์บริการทั่วไปหรือศูนย์บริการของ ร.ย.ส.ท. เพื่อตรวจสอบรายการสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

- ระบบไฟ, ไฟหน้า-หลัง, ไฟส่องท้าย, ไฟถอยหลัง
- ระบบแอร์-น้ำยาแอร์
- น้ำเช็ดกระจกควรเติมให้เต็ม
- น้ำในหม้อน้ำพร่องหรือไม่
- ระบบเบรค, คลัชท์, เกียร์
- แบตเตอรี่, น้ำกลั่น
- น้ำมันเครื่อง, ไส้กรอง
- ที่ปัดน้ำฝนพร้อมใช้งาน
- ยาง, ลมยาง, ยางอะไหล่
- กระจกส่องข้างอยู่ในสภาพดี
- สายพาน
- เตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์จำเป็นไว้ในรถ

* การขับรถทางไกลต้องเตรียมให้พร้อมทั้งคนทั้งรถ โดยเฉพาะร่างกายต้องพักผ่อนให้เต็มที่ ไม่ควรดื่มของมึนเมา ขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ควรตรวจดูด้วยว่าสติ๊กเกอร์ประกันภัยที่ติดบนกระจกรถยนต์ของท่านขาดอายุหรือยัง

ที่มา : คู่มือประจำรถ ร.ย.ส.ท.


Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.