รวมรายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์
บริษัทประกันภัยรถยนต์
ชื่อบริษัท โทรศัพท์ แฟกซ์ ประเภทรถ
บ.กมลสุโกศลประกันภัย จก.

0-2226-2277-88
0-2222-8607-9
0-2224-8373
รถเก๋ง, รถกระบะ
บ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จก.

0-2280-5945
0-2281-7400
0-2280-0638
0-2280-1190
รถเก๋ง, กระบะ, van, ตู้
บ.กรุงเทพประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2285-8888
0-2677-3777
0-2677-3737-8 รถเก๋ง, กระบะ, van
บ.การ์เดียนประกันภัย(ประเทศไทย) จก. 0-2679-7600 0-2285-6708-9 รถเก๋ง
บ.คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย)จก. 0-2651-8780 0-2651-8803-4 รถเก๋ง, กระบะ, van, ตู้
บ.คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) 0-2670-2100 0-2670-2135-37 รับประกันวินาศภัยทุกประเภท
บ.คุ้มเกล้าประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2214-0033
0-2216-2288
0-2216-7776
0-2216-9323
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, van, บรรทุก
บ.เจริญโภคภัณฑ์ประกันภัย จก. 0-2638-3030 0-2638-3020 รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์ ุ
บ.จรัญประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2276-1024 0-2275-4919 รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์
บ.ซีจียู ประกันภัย(ไทย) จก. 0-2318-8318
0-2319-1199
0-2318-8550
0-2319-1166
0-2319-1399
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ซันน์ประกันภัย(ประเทศไทย) จก. 0-2231-2640 0-2231-2654 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.ไทยศรีซูริคประกันภัย จก.

0-2439-4800
0-2439-7505
0-2439-4840
0-2439-5777
รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.เทเวศน์ประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2280-0985-96
0-2280-0399
0-2281-2445
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2638-0100-33
0-2236-5987-9
0-2236-5990

รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์
บ.ไทยเจริญประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2237-7700 0-2235-5490 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ไทยประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2652-2880 0-2652-2870-2 รถเก๋ง, กระบะ
บ.ไทยพัฒนาประกันภัย จก.

0-2235-0300-9
0-2235-7881-2
0-2236-5590

รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์
บ.ทิพยประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2248-0059 0-2248-7849-50
0-2248-7873
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2630-9055
0-2630-9111
0-2237-4621
0-2237-4624
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ไทยประสิทธิประกันภัย จก.

0-2236-0035
0-2236-8635-8
0-2236-1376
0-2236-3160
รถเก๋ง, กระบะ, van, ตู้, มอเตอร์ไซค์
บ.ไทยสมุทรประกันภัย จก.

0-2234-7020
0-2234-7227
0-2238-4158
0-2238-4167
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ธนวัฒน์ประกันภัย จก. 0-2237-3870-4 0-2237-1006-7 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.ธนชาติประกันภัย จก. 0-2661-7999 0-2661-7333 รถเก๋ง, กระบะ
บ.นำสินประกันภัย จก. (มหาชน)

0-2911-4567
0-2911-4488
0-2911-4477

รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก
บ.นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จก.


0-2245-9803
0-2245-9811
0-2245-9980-1
0-2246-1351


รถเก๋ง, กระบะ

บ.นารายณ์สากลประกันภัย จก. 0-2953-1234 0-2953-1088-9 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.นวกิจประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2636-7900 0-2636-7997 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก, มอเตอร์ไซค์, ขุดเจาะ (ประเภท 1 เท่านั้น)
บ.นิวแฮมพ์เซอร์ อินชัวรันซ์ จก.0-2634-8888
0-2638-7423

0-2236-9357
0-2236-1208
0-2236-1210
0-2236-6422
รถเก๋ง, กระบะ


บ.บางกอกสหประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2238-4111
0-2233-6920
0-2237-1856
0-2236-7861
รถเก๋ง, กระบะ
บ.ประกันภัยศรีเมือง จก. 0-2266-7468-77 0-2238-1591-2 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก, ตู้, มอเตอร์ไซค์
บ.ประกันคุ้มภัย จก.(มหาชน)


0-2254-7850-9
0-2254-8490
0-2254-6860-6
0-2655-6888
0-2253-3701
0-2253-4222

รถเก๋ง, กระบะ, มอเตอร์ไซค์

บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จก.(มหาชน)


0-2248-0900
0-2248-0910
0-2644-6400
0-2248-4575
0-2248-4975
0-2248-4406
รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก

บ.ประกันภัยสากล จก. 0-2658-1919
0-2254-7861
0-2254-7881
0-2255-5679
รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก (ไม่เกิน 4 ล้อ)
บ.พาณิชย์การประกันภัย จก. 0-2440-0004 0-2440-1504 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก
บ.พัชรประกันภัย จก. 0-2658-6058 0-2658-6021-2 รถเก๋ง, ตู้, บรรทุก
บ.ไพบูลย์ประกันภัย จก. 0-2246-9635-54 0-2246-9660-1 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ. พระนครธนบุรีประกันภัย จก.

0-2221-2627
0-2221-4319
0-2226-1687

รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก
บ.พุทธธรรมประกันภัย จก. 0-2910-7450-69 0-2910-7488-89 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก, พ่วง
บ.ไพศาล ประกันภัย จก. 0-2634-8888 0-2236-1208
0-2236-6422
รถส่วนบุคคลทุกประเภท
บ.เมืองไทยประกันภัย จก. 0-2693-3456 0-2693-2766 รถเก๋ง, กระบะ, ตู้, บรรทุก, พ่วง
บ.โรยัลแอนด์ซํนอัลลายแอนซ์ประกันภัย จก. 0-2207-0266-85 0-2207-0575-6 รถเก๋ง, กระบะ
บ.ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จก.

0-2322-3000-49 0-2321-8432
0-2322-3049
รถทุกประเภท
บ.วชิระธนสินประกันภัย จก.

0-2207-0535
0-2207-0549
0-2207-0550
รถเก๋ง, กระบะ, van
บ.วิริยะประกันภัย จก. 0-2641-3500-80
0-2223-0996
0-2641-3581 รถทุกประเภท
บ.วิธสินประกันภัย จก. 0-2677-3999 0-2677-3978-9 รถเก๋ง,กระบะ,ตู้
บ.ศรีอยุธยาประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2263-0335 0-2263-0589 รถเก๋ง, กระบะ
บ.สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จก.

0-2267-1110
0-2267-1010
0-2267-1112-3

รถเก๋ง, กระบะ, ตู้
บ.สินทรัพย์ประกันภัย จก.

0-2541-5050
0-2541-5180
0-2541-5170
0-2541-5888
รถเก๋ง,กระบะ,ตู้
บ.สามัคคีประกันภัย จก.(มหาชน) 0-2955-0100-29 0-2955-0150-1 รถเก๋ง,กระบะ, ตู้
บ.สินมั่นคงประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2379-3140
0-2379-3136
0-2731-6590
0-2731-6604
รถทุกประเภท
บ.ส่งเสริมประกันภัย จก. 0-2235-2510-9 0-2237-0808 รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก, พ่วง
บ.สหมงคลประกันภัย จก.


0-2223-2015
0-2223-2019
0-2221-4373
0-2225-1623


ถเก๋ง, กระบะ, van

บ.สหวัฒนาประกันภัย จก. 0-2662-7000-9 0-2662-7010 รถทุกประเภท
บ.แอ็กซ่าประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2285-6385
0-2285-6376-81
0-2285-6383

รถเก๋ง ( ประเภท 1 ไม่เกิน 5 ปี)

บ.แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ จก. 02-648-3713. 081-803-0202 ประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท
บ.เอราวัณประกันภัย จก.

0-2224-0056
0-2226-6270-6
0-2221-1390

รถเก๋ง,กระบะ
บ. อาคเนย์ประกันภัย จก.
0-2236-7614   รถเก๋ง, กระบะ
บ.เอ็กซ์เปอร์ตประกันภัย จก.

0-2274-9794-6
0-2277-1972
0-2277-3882

รถทุกประเภท
บ.เอเชียสากลประกันภัย จก.0-2221-0181-2
0-2223-2020-1
0-2622-4020-24
0-2222-4445
0-2225-3240รถเก๋ง, กระบะ, บรรทุก


บ.โอสถสภาประกันภัย จก. 0-2732-3671-4 0-2374-4070 รถเก๋ง, กระบะ
บ. อินชัวร์โบรกเกอร์ จก.
(www.ibcbroker.net)
0-2702-9000 0-2702-8000 รถเก๋ง , รถกระบะ, รถบรรทุก6ล้อ ,10ล้อ รถพ่วง
บ.อินทรประกันภัย จก.(มหาชน)

0-2247-9261
0-2247-6570
0-2247-9260
0-2246-5030
รถเก๋ง, กระบะ
อู่วิชัยยนต์ 0-2322-6137-8 - ทุกชนิด
คิงส์โบรกเกอร์ จำกัด 0-2915-3105-6
0-2719-4327
081-3509495
0-2375-2059
- รถเก๋ง , รถจักรยานยนต์


 Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.
รถเก่า
ข้อมูลรถมือสอง

รถใหม่
ราคารถใหม่ทุกยี่ห้อ และ
ผู้จำหน่ายทั่วประเทศเช่ารถ
รถยนต์ & รถตู้
รถโดยสาร


เช่าซื้อ
ข้อมูลบริษัทที่ให้บริการ
เช่าซื้อรถยนต์
ซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่อง
บริการระบบไฟเครื่องเสียง
บริการล้อ เบรก ช่วงล่าง
เบาะและประทุน
บริการเคาะและพ่นสี
ประดับยนต์
อื่นๆ
ร้านอะไหล่
อะไหล่ใหม่
เซียงกงจุฬา
เซียงกงหลักสี่
เซียงกงบางนาตราด
เซียงกงรังสิต
เซียงกงอื่นๆ
ประกันรถ
ข้อมูลบริษัทรับบริการ
ประกันภัยรถยนต์


เกี่ยวกับรถไทย

แผนที่เว็บไซต์
ลพบุรี Video Presentation international school