รวมรายชื่ออู่กลาง / บริการฉุกเฉิน
ถนน ชื่ออู่ โทรศัพท์ แฟ็กซ์
กรุงเทพฯ-นนทบุรี นำชัย 02-911-5001-3
02-911-5385
02-911-5385
สุริยะยนต์ 02-585-3408-9
02-912-0656-7
02-912-0766
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 30 จิวรวมยนต์รุ่งเรือง 02-587-2246
02-587-6583
02-911-5701
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 34 คุงการาจ 02-587-8198-9 02-585-1529
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 42 แวณ การาจ 02-910-8977 02-586-9106
กรุงเทพ-ปทุมธานี ซี อาร์ ออโต้ 02-978-2919
02-978-2960-3
02-978-2792
กาญจนาภิเษก เฮงบอดี้ เซอร์วิส (ซ.วัดนิล) 02-899-6961 02-899-6970
คลองสาม เอ็มรุ่งโรจน์ บอดี้ชอป (คลองหลวง) 02-901-1165

02-901-116502-
งามวงศ์วาน ดีดาวเรือง 02-588-4783
02-588-2556
02-580-2106
เอ.เอส.เค.ออโต้รีแพร์ (ซ. ชินเขต) 02-591-0068
02-954-6843
02-954-6843
งามวงศ์วาน ซ.5 มณฑกานต์ยนต์ 02-591-3228
02-952-5314
02-952-5314
จันทน์ พงษ์การาจ (ซ. วัดบก) 02-211-0455
02-211-4364
02-212-9721
02-211-3121
02-211-6089
จันทน์ ซ.1 สะพาน 5 อู่ 02-286-6839
02-286-0526
02-678-4125 กด 0
จรัญสนิทวงศ์ ซ.3 - 5 นิวจรัล 02-467-5872-3
02-467-1507
02-868-1125
จรัญสนิทวงศ์ 75 ณัทพงศ์ยานยนต์ 02-424-7935
02-435-7361
02-435-7361
จรัญสนิทวงศ์ ซ. 95/1 เอส ซี คาร์แคร์ 02-435-5637
02-885-5636
02-435-5638
เจริญนคร ซ.58 อู่แม่กลอง 02-468-1495
02-468-5006
02-460-0172
แจ้งวัฒนะ (ซ.ละมูล) บิ๊กไฟว์ กรุ๊ป 02-573-4349
02-982-0598
02-982-0598
แจ้งวัฒนะ สิทธิออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) 02-972-9204-5 02-972-9503
โชคชัย 4 (ซ.70) เค วี ยนตรการ 02-931-0867
02-538-4685
02-931-0868
โชคชัย 4 พูลสวัสดิ์ยนตรการ 02-570-9858
02-907-7809
02-570-9858
โชคชัยร่วมมิตร (วิภาวดี16) สามชัยยนต์ 02-691-4895
02-277-2150
02-277-5382
02-690-0942 กด 0
ซ.จตุโชติ วี ไอ พี ยูโรคาร์เซ็นเตอร์ 02-998-2291-5 02-992-4407
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (ซ.วัดพระเงิน) ธนวัฒน์ ออโต้ เซอร์วิส 02-903-9495-6 02-903-9496
ติวานนท์ พลวยนตรการ 02-584-6899
02-584-4257
02-584-4257
ติวานนท์ (ซ.พิชญนันท์) สุรคเชนท์ 02-968-8236-7
02-968-8556
02-968-8557
ติวานนท์ (ซ.สาทร 3) นำสมัยการช่าง 02-583-1975
02-584-2843
02-964-1648
02-583-0842
ติวานนท์ 43 พี เอส มอเตอร์ 02-951-3568-9 02-951-3568-9
เทอดไท 15 พรทวียนต์ 02-466-4394
02-466-3997
02-465-5427
เทพารักษ์กม. 10 ออโต้แอทไทร์คาร์ 02-757-5195
02-385-5466
02-385-5466
ธนบุรี-ปากท่อ (ซ.พระรามที่ 20) จี ซี การาจ 02-476-3827
02-476-5421
บรมราชชนนี เซฟตี้ คาร์แคร์ 02-888-3521 02-888-3521
นวลจันทร์ พี ที มอเตอร์ 02-944-5248-50
02-944-5250 กด 0
02-510-5556
แสงทองการช่าง 02-509-5688-9
02-509-5665
02-509-5665
นวมินทร์ คณะบุคคลแจแปนนิสคาร์รีแแพร์ 02-510-7655
02-509-4193
02-509-4193
นวมินทร์ (ซ.ข้างธ.อาคารสงเคราะห์) อู่อุ้ยกี่เฮง การาจ 02-944-8102--3 02-944-8102--3
บางกรวย-ไทรน้อย เจนออโต้รีบิลค์ 02-879-8801-4 02-879-8803
บางกรวย-ไทรน้อย บัญชา กลการ แอนด์ เซอร์วิส 02-446-0612
02-446-0547
02-446-0556
บางนา (ซ.รุ่งแสง) เค ที บอดี้ การาจ 02-746-7567-9 02-399-4781
บางนา-ตราด กม.1 ชัยยนต์บางนา 02-398-1485
02-399-3168
02-747-4654
บางนา-ตราด กม.2 ฉินบริการ 02-746-9339
02-399-3258
02-398-6617
บางนา-ตราด กม.13 (ซ.วัดหลวงพ่อโต) สุทิน คาร์ เซอร์วิส 02-316-4588
02-752-0486-90
02-3160813
บางนา-ตราด กม. 13.5 คาร์แลนด์ เซอร์วิส 02-750-1771-8 02-750-1799
บางพลี (ซ.วัดคลองปลัดเปรี้ยง) รุ่งเรือง ออโต้ไฮเทค 02-753-6810-2 02-753-6814
ประชาชื่น 34 สปิริท การาจ 02-910-1684
02-585-6334
02-585-7597
02-585-9881
02-910-1685
ประชาราษฎร์ สายพิณ 02-525-0008
02-525-1264
02-526-7252
ประดิพัทธ์ ซ.9 เอ ซี 02-271-1086-7
02-271-1092-3
02-271-1087
ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ (ซ.วัดภู่) คงเดชเจริญยนต์ 02-962-9458 02-962-9458
ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส 02-441-3167
02-888-7595
02-888-7594
พระราม 2 (กม.12) อวยชัย การาจ 02-896-2992-4
02-451-3713
02-451-3706
พระราม 3 ศ.ชัยยนต์การาจ 02-682-2090-1
02-295-2038-9
02-682-2091
ธงการาจ 02-292-0712-3
02-291-1659
02-291-9419
จิระคาร์บอดี้เซอร์วิส 02-291-1290
02-291-0199
02-291-1402-
พระราม 3 (ซ. 20) อ.พิพัฒน์ 02-292-0498-9 02-289-3013
พระราม 3 (ซ. 72) ช.สยามยนต์ 02-249-2117
02-671-1685
02-249-2095
02-249-6675
พระราม 3 (ซ. 75) ถนัดยนต์ 02-249-2198
02-249-5797
02-249-6991
พระราม 4 ฉัตรเมือง 02-712-2212-5

02-390-2339
พระราม 4 (ซ. สุวรรณสวัสดิ์) กรุงเทพบริการ 02-249-4938
02-249-4039
02-249-6991
พหลโยธิน เค.รุ่งเรืองบริการ 02-271-1052-3 02-271-1136
พหลโยธิน32 เฮงเซอร์วิส 02-579-5987 02-561-3116
พหลโยธิน 66 ศรีเจริญคาร์แคร์เซ็นเตอร์ 02-531-1655 02-994-8496
พหลโยธิน 46/1 ร่วมเจริญออโต้ เซอร์วิส 02-971-2780-2
02-971-4550-1
02-521-4817
พัฒนาการ ส.เกษมบอดี้ แอนด์ เซอร์วิส 02-319-4250-9
ต่อ
141-146
02-714-5759
พัฒนาการ 13 เจริญพงษ์ 02-319-3175 02-319-3175
เด็ดดี เซอร์วิส 02-314-2282
02-314-2750
02-319-8657
พัฒนาการ 38 ลิบเฮงการาจ 02-314-4349-50
02-319-5969
02-314-4350
พัฒนาการ 40 ถาวร การาจ 02-312-802-9
02-320-0587
02-320-2088
พัฒนาการ 48 โมเดอร์นเทคนิคออโต้เซอร์วิส 02-321-2477-87 02-722-7000
พัฒนาการ 69 สันติการาจ 02-322-6627
02-320-0795
02-320-0795
เพชรเกษม 5-7 ส.วัฒนาอินเตอร์คาร์ 02-465-3827
02-466-6182
02-465-1367
เพชรเกษม 34 พี ที พี เซอร์วิส 02-868-2826-7 02-467-0164
เพชรเกษม 77 พี พี เวิลด์คาร์ 02-809-8474-6 02-809-8476
เพชรเกษม 81 ไทย วี พี ออโต้เซอร์วิส 02-420-6708 02-420-1601
เพชรเกษม 92/2 ธนิตยนต์ 02-454-4918
02-455-6684
02-454-4869
เพชรเกษม 112 มณฑลการาจ 02-420-7067
02-810-6919
02-810-6920
เพชรบุรี ณรงค์วิทย์มอเตอร์ 02-318-7406 02-318-7406
เพลินจิต (ซ.สมคิด) อู่ชิดลม 02-251-6830
02-252-6114
02-655-5124
ภูมิเวช (ซ.แจ้งวัฒนะ 16) กฤษศมกุลซับพลายส์ 02-583-0842
02-584-2846
02-583-0842
มิตรไมตรี วินัยออโต้เพ้นท์ 02-988-6555 02-988-6556
ร่มเกล้า บึงกุ่มบริการ 02-919-4401-4 02-919-4405
เมธีการาจ 02-914-5791-3 02-914-5449
รังสิต-ปทุมฯ พรหมศิวะนารายณ์ 02-958-8678
02-958-8605
02-691-1715
รังสิต-ปทุมฯ (ซ.วัดดาวเรือง) พี รุ่งเรือง บริการ 02-959-5601-3 02-567-2593
รัตนาธิเบศร์ นารินทร์ บอดี้คาร์ 02-924-5400-2 02-924-5404
รัชดาภิเษก (ซ. ราชอุทิศ 2) เอส อาร์ ซี เซ้นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 02-689-9119 02-689-9119
รางรถไฟสายเก่า เค.ที.ออโต้ เซอร์วิส 02-748-3754-6 02-748-3757
รามคำแหง(สุขาภิบาล 3) พรีเมียร์ คาร์ รีแพร์ 02-735-2367-8
02-735-0613
02-735-2368
รามคำแหง79/2 บูรณะมอเตอร์ 02-372-2654
02-732-3052-4
02-732-3140
รามคำแหง 167 ณรงค์อินเตอร์คาร์แคร์ 02-917-1446-7 02-917-1446
รามคำแหง 189 มิลเลี่ยน คัลเลอร์ส 02-916-6391-2 02-916-6395
รามอินทรา ม.กมลชัย การาจ 02-521-2924
02-551-0167
02-521-3783
เฉลิมวันชาติ 02-552-8177
02-971-6353
02-971-6354
รามอินทรา ซ.5 เอ เอส เอส มอเตอร์สปอร์ต 02-970-8383
02-970-8153
02-970-8153
รามอินทรา ซ.19 เค ซี เซ็นเตอร์ 02-970-7534
02-970-8159
02-970-8159
รามอินทรา ซ.19 เปี๊ยกการาจ 02-970-8753
02-900-5559
02-900-5559
รามอินทรา ซ.39 เจ อาร์ คาร์ โมดิไฟด์ 02-973-1201-5 02-973-1206
ลาดปลาเค้า 72 รามอินทรา การาจ 02-522-1747
02-971-8587
02-971-8587
ลาดปลาเค้า วสัญช์ชัย 02-570-5785
02-940-3949
02-570-5785
ลาดพร้าว ซ.10 บาวาเรียมอเตอร์ 02-512-4046 02-938-6488
ลาดพร้าว ซ.40-42 เซอร์กิจ บริการ 02-513-1701
02-513-1708

02-938-1611
ลาดพร้าว 71 สมใจ เซอร์วิส 02-538-4587
02-539-9097
02-932-4207
ลาดพร้าว 87 เอส เอ ออโต้ไฮเทค 02-932-0375-6
02-932-0378
02-932-1053
ลาดพร้าว 87 วิชัยยนต์ 02-539-1272
02-539-2702-
02-538-4870
ลาดพร้าว 94 อัมรินทร์ยนต์ 02-539-7320-1

02-539-5052
02-934-7610
ลาดพร้าว 101 วินเซอร์วิส 02-948-4172-4 02-948-4174
ชุงการาจ 02-948-4411 02-948-4412
ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) ออโต้ฟินนิช 02-542-2306-7

02-934-1478
วงแหวนรอบนอก วินทกรมิตซู 02-899-6300-9 02-899-6300-9
ต่อ 505
วงแหวนรอบนอก (ซ.สุขสันต์) ธนบุรีออโต้คาร์ 02-802--8080-3 02-802--8084
วัดไผ่เงิน (ซ.หมู่บ้านไผ่เงินทาวน์เฮ้าส์) ศุภเลิศการช่าง 02-212-4786-7 02-212-4787
วิภาวดี-รังสิต ออโต้บีพี 02-941-2400-3 02-941-2406
วิภาวดี 16 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ลี การช่าง 02-277-0954
02-691-5295
02-276-9550
วุฒากาศ ออร์เจริญชัย การาจ 02-468-7861
02-468-1229
02-875-4293
สาทรใต้ ออโต้ซิตี้ 02-212-5730-4 02-212-4959
สาธุประดิษฐ์ 15 ธรีชัน แอนด์ มานะ 02-211-8045
02-211-8280
02-212-6746
สาธุประดิษฐ์ 34 ชินการาจ 02-683-8287 02-683-8891
สาธุประดิษฐ์ 58 อนุรักษ์อินเตอร์เนชั่นแนล 02-294-6155 02-294-9629
สาธุประดิษฐ์ (ซ.พัฒนาการ 1) นทีอินเตอร์เซอร์วิส 02-294-0943-4
02-295-2741-2
02-294-0943-4
02-295-2741-2
สามวา ส.ธนาวรรณยนต์ 02-517-6907
02-906-2764
02-517-6907
สุขสวัสดิ์ บุญผ่องแอชฟอร์ด 02-468-4592

02-877-0799
สุขสวัสดิ์ 14/17 ชัยกังวาน การาจ 02-477-1105
02-477-1118
02-476-1586
สุขสวัสดิ์ 33 สมาร์ท เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 02-873-1322-3 02-427-5911
สุขสวัสดิ์ 35 เฮงรุ่งเรืองบริการ 02-463-4694
02-463-4755
02-463-8133
สุขา(โยธินพัฒนา) สามารถ บอดี้ เซอร์วิส 02-943-8783-5 02-943-8785
สุขาภิบาล 1 บางบอนยานยนต์ 02-802--3932-3
02-413-0051
02-455-9951
สุขาภิบาล 1 (ซ.สำนักสงฆ์) อู่สุพจน์บริการ 02-947-7002--4 02-947-7004
สุขาภิบาล 1 (ซ.สิงหเสนี) สุประดิษฐ์ยนต์ 02-375-7917-8
02-377-2562
02-375-7918
02-375-7917
02-377-2562
สุขาภิบาล 2 แพคด้า อินเตอร์เนชั่นแนล 02-518-2577-9
02-517-5426-9
02-919-9880
เทวินทร์(1994) 02-375-3004-5
02-732-5656-7
02-732-5657
สุขาภิบาล 3 เอส การช่าง 02-919-5742 02-919-5657
สุขุมวิท เมทริกซ์ฟรีซิชั่นออโต้โมทีฟ 02-756-1576-9 02-756-1580
สุขุมวิท 15 อู่วิกรม 02-254-7591-8 02-255-7873-4
สุขุมวิท 21-23 ชวลิต 02-259-7539
02-258-3763
02-261-1588
02-262-1588
สุขุมวิท 27 ก้องเกียรติ คาร์แคร์ 02-384-0677
02-384-4308
02-380-3302
สุขุมวิท 77 พระราม 4 ฮอนด้า คาร์กรุ๊ป 02-742-0881-5 02-742-0886
สุขุมวิท 93 เอส เอส อินเตอร์กรุ๊ป 02-332-6840-3 02-332-6844
สุขุมวิท 101 ไพชยนต์การาจ 02-741-7643-4 02-311-7513
สุขุมวิท 103 ที จี ออโต้บอดี้ 02-749-4089
02-749-4116-7
02-398-4612
สุขุมวิท เอ.ที 02-398-5298-9
02-398-5300
02-398-5307
สุขุมวิท 105 นิวโปรมอเตอร์ 02-744-4840
02-744-4420
02-744-6066
สุขุมวิท 107 ก้องเซอร์วิส 02-749-6341
02-749-7499
02-749-7499
สุทธิสารวินิจฉัย (ตรงข้ามซ.59) ประสิทธิ์ยนต์ 02-277-2499

02-277-5744
สุวินทวงศ์ (ซ.ไพศาล) เจริญพัฒนายนต์ 02-517-1584
02-918-7645-6
02-918-7646
เสรีไทย วิทยาธุรกิจ 02-731-8831
02-375-1122
02-375-1003
บางชันฮอนด้าคาร์ 02-919-9979-84 02-919-9985
เสรีไทย (ซ.ผสมสุขลาภ) เอส.ที.เค การาจ 02-919-9461-2 02-919-9462
เสรีไทย (ซ.ไชยนุชิต) พี พี เอ็ม การาจ 02-732-4711-2 02-377-3552
อนุสาวรีย์ เทพสำเภาเซอร์วิส 02-970-7767 02-970-7767
อ่อนนุช สวนหลวง การาจ 02-742-0367-8 02-742-0367
บี เค มอเตอร์ 02-311-2713
02-311-4506
02-311-5676
อ่อนนุช 17 อู่มงคลอินเตอร์กรุ๊ป 02-717-7340-2 02-717-7341
อ่อนนุช 39 เอส ที ที เซอร์วิส 02-721-5151-3 02-721-5153
อ่อนนุช 46 เจริญยนต์ ออโต้สปอร์ต 02-322-5111
02-321-8301
02-321-3419
อินทรามระ 43 ที ซี การาจ 02-277-9808
02-277-3206
02-275-1105
อินทรามระ 44 สภาพรออโต้การาจ 02-277-2279
02-276-6443
02-277-9279
เอกชัย 89/25 ส.ยนตรการ การาจ 02-894-3150-3 02-894-3154
เอกชัย 95 เอส เค ที คาร์เซ็นเตอร์ 02-416-7576-9 02-416-7594
หนองจอก เอส ที มอเตอร์สปอร์ต 02-989-7735-6 02-989-7737

  Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.
รถเก่า
ข้อมูลรถมือสอง

รถใหม่
ราคารถใหม่ทุกยี่ห้อ และ
ผู้จำหน่ายทั่วประเทศเช่ารถ
รถยนต์ & รถตู้
รถโดยสาร


เช่าซื้อ
ข้อมูลบริษัทที่ให้บริการ
เช่าซื้อรถยนต์
ซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่อง
บริการระบบไฟเครื่องเสียง
บริการล้อ เบรก ช่วงล่าง
เบาะและประทุน
บริการเคาะและพ่นสี
ประดับยนต์
อื่นๆ
ร้านอะไหล่
อะไหล่ใหม่
เซียงกงจุฬา
เซียงกงหลักสี่
เซียงกงบางนาตราด
เซียงกงรังสิต
เซียงกงอื่นๆ
ประกันรถ
ข้อมูลบริษัทรับบริการ
ประกันภัยรถยนต์


เกี่ยวกับรถไทย

แผนที่เว็บไซต์
ลพบุรี Video Presentation international school