รวมรายชื่ออู่กลาง / บริการฉุกเฉิน
ถนน ชื่ออู่ โทรศัพท์ แฟ็กซ์
กรุงเทพฯ-นนทบุรี นำชัย 02-911-5001-3
02-911-5385
02-911-5385
สุริยะยนต์ 02-585-3408-9
02-912-0656-7
02-912-0766
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 30 จิวรวมยนต์รุ่งเรือง 02-587-2246
02-587-6583
02-911-5701
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 34 คุงการาจ 02-587-8198-9 02-585-1529
กรุงเทพฯ-นนทบุรี 42 แวณ การาจ 02-910-8977 02-586-9106
กรุงเทพ-ปทุมธานี ซี อาร์ ออโต้ 02-978-2919
02-978-2960-3
02-978-2792
กาญจนาภิเษก เฮงบอดี้ เซอร์วิส (ซ.วัดนิล) 02-899-6961 02-899-6970
คลองสาม เอ็มรุ่งโรจน์ บอดี้ชอป (คลองหลวง) 02-901-1165

02-901-116502-
งามวงศ์วาน ดีดาวเรือง 02-588-4783
02-588-2556
02-580-2106
เอ.เอส.เค.ออโต้รีแพร์ (ซ. ชินเขต) 02-591-0068
02-954-6843
02-954-6843
งามวงศ์วาน ซ.5 มณฑกานต์ยนต์ 02-591-3228
02-952-5314
02-952-5314
จันทน์ พงษ์การาจ (ซ. วัดบก) 02-211-0455
02-211-4364
02-212-9721
02-211-3121
02-211-6089
จันทน์ ซ.1 สะพาน 5 อู่ 02-286-6839
02-286-0526
02-678-4125 กด 0
จรัญสนิทวงศ์ ซ.3 - 5 นิวจรัล 02-467-5872-3
02-467-1507
02-868-1125
จรัญสนิทวงศ์ 75 ณัทพงศ์ยานยนต์ 02-424-7935
02-435-7361
02-435-7361
จรัญสนิทวงศ์ ซ. 95/1 เอส ซี คาร์แคร์ 02-435-5637
02-885-5636
02-435-5638
เจริญนคร ซ.58 อู่แม่กลอง 02-468-1495
02-468-5006
02-460-0172
แจ้งวัฒนะ (ซ.ละมูล) บิ๊กไฟว์ กรุ๊ป 02-573-4349
02-982-0598
02-982-0598
แจ้งวัฒนะ สิทธิออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) 02-972-9204-5 02-972-9503
โชคชัย 4 (ซ.70) เค วี ยนตรการ 02-931-0867
02-538-4685
02-931-0868
โชคชัย 4 พูลสวัสดิ์ยนตรการ 02-570-9858
02-907-7809
02-570-9858
โชคชัยร่วมมิตร (วิภาวดี16) สามชัยยนต์ 02-691-4895
02-277-2150
02-277-5382
02-690-0942 กด 0
ซ.จตุโชติ วี ไอ พี ยูโรคาร์เซ็นเตอร์ 02-998-2291-5 02-992-4407
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (ซ.วัดพระเงิน) ธนวัฒน์ ออโต้ เซอร์วิส 02-903-9495-6 02-903-9496
ติวานนท์ พลวยนตรการ 02-584-6899
02-584-4257
02-584-4257
ติวานนท์ (ซ.พิชญนันท์) สุรคเชนท์ 02-968-8236-7
02-968-8556
02-968-8557
ติวานนท์ (ซ.สาทร 3) นำสมัยการช่าง 02-583-1975
02-584-2843
02-964-1648
02-583-0842
ติวานนท์ 43 พี เอส มอเตอร์ 02-951-3568-9 02-951-3568-9
เทอดไท 15 พรทวียนต์ 02-466-4394
02-466-3997
02-465-5427
เทพารักษ์กม. 10 ออโต้แอทไทร์คาร์ 02-757-5195
02-385-5466
02-385-5466
ธนบุรี-ปากท่อ (ซ.พระรามที่ 20) จี ซี การาจ 02-476-3827
02-476-5421
บรมราชชนนี เซฟตี้ คาร์แคร์ 02-888-3521 02-888-3521
นวลจันทร์ พี ที มอเตอร์ 02-944-5248-50
02-944-5250 กด 0
02-510-5556
แสงทองการช่าง 02-509-5688-9
02-509-5665
02-509-5665
นวมินทร์ คณะบุคคลแจแปนนิสคาร์รีแแพร์ 02-510-7655
02-509-4193
02-509-4193
นวมินทร์ (ซ.ข้างธ.อาคารสงเคราะห์) อู่อุ้ยกี่เฮง การาจ 02-944-8102--3 02-944-8102--3
บางกรวย-ไทรน้อย เจนออโต้รีบิลค์ 02-879-8801-4 02-879-8803
บางกรวย-ไทรน้อย บัญชา กลการ แอนด์ เซอร์วิส 02-446-0612
02-446-0547
02-446-0556
บางนา (ซ.รุ่งแสง) เค ที บอดี้ การาจ 02-746-7567-9 02-399-4781
บางนา-ตราด กม.1 ชัยยนต์บางนา 02-398-1485
02-399-3168
02-747-4654
บางนา-ตราด กม.2 ฉินบริการ 02-746-9339
02-399-3258
02-398-6617
บางนา-ตราด กม.13 (ซ.วัดหลวงพ่อโต) สุทิน คาร์ เซอร์วิส 02-316-4588
02-752-0486-90
02-3160813
บางนา-ตราด กม. 13.5 คาร์แลนด์ เซอร์วิส 02-750-1771-8 02-750-1799
บางพลี (ซ.วัดคลองปลัดเปรี้ยง) รุ่งเรือง ออโต้ไฮเทค 02-753-6810-2 02-753-6814
ประชาชื่น 34 สปิริท การาจ 02-910-1684
02-585-6334
02-585-7597
02-585-9881
02-910-1685
ประชาราษฎร์ สายพิณ 02-525-0008
02-525-1264
02-526-7252
ประดิพัทธ์ ซ.9 เอ ซี 02-271-1086-7
02-271-1092-3
02-271-1087
ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ (ซ.วัดภู่) คงเดชเจริญยนต์ 02-962-9458 02-962-9458
ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส 02-441-3167
02-888-7595
02-888-7594
พระราม 2 (กม.12) อวยชัย การาจ 02-896-2992-4
02-451-3713
02-451-3706
พระราม 3 ศ.ชัยยนต์การาจ 02-682-2090-1
02-295-2038-9
02-682-2091
ธงการาจ 02-292-0712-3
02-291-1659
02-291-9419
จิระคาร์บอดี้เซอร์วิส 02-291-1290
02-291-0199
02-291-1402-
พระราม 3 (ซ. 20) อ.พิพัฒน์ 02-292-0498-9 02-289-3013
พระราม 3 (ซ. 72) ช.สยามยนต์ 02-249-2117
02-671-1685
02-249-2095
02-249-6675
พระราม 3 (ซ. 75) ถนัดยนต์ 02-249-2198
02-249-5797
02-249-6991
พระราม 4 ฉัตรเมือง 02-712-2212-5

02-390-2339
พระราม 4 (ซ. สุวรรณสวัสดิ์) กรุงเทพบริการ 02-249-4938
02-249-4039
02-249-6991
พหลโยธิน เค.รุ่งเรืองบริการ 02-271-1052-3 02-271-1136
พหลโยธิน32 เฮงเซอร์วิส 02-579-5987 02-561-3116
พหลโยธิน 66 ศรีเจริญคาร์แคร์เซ็นเตอร์ 02-531-1655 02-994-8496
พหลโยธิน 46/1 ร่วมเจริญออโต้ เซอร์วิส 02-971-2780-2
02-971-4550-1
02-521-4817
พัฒนาการ ส.เกษมบอดี้ แอนด์ เซอร์วิส 02-319-4250-9
ต่อ
141-146
02-714-5759
พัฒนาการ 13 เจริญพงษ์ 02-319-3175 02-319-3175
เด็ดดี เซอร์วิส 02-314-2282
02-314-2750
02-319-8657
พัฒนาการ 38 ลิบเฮงการาจ 02-314-4349-50
02-319-5969
02-314-4350
พัฒนาการ 40 ถาวร การาจ 02-312-802-9
02-320-0587
02-320-2088
พัฒนาการ 48 โมเดอร์นเทคนิคออโต้เซอร์วิส 02-321-2477-87 02-722-7000
พัฒนาการ 69 สันติการาจ 02-322-6627
02-320-0795
02-320-0795
เพชรเกษม 5-7 ส.วัฒนาอินเตอร์คาร์ 02-465-3827
02-466-6182
02-465-1367
เพชรเกษม 34 พี ที พี เซอร์วิส 02-868-2826-7 02-467-0164
เพชรเกษม 77 พี พี เวิลด์คาร์ 02-809-8474-6 02-809-8476
เพชรเกษม 81 ไทย วี พี ออโต้เซอร์วิส 02-420-6708 02-420-1601
เพชรเกษม 92/2 ธนิตยนต์ 02-454-4918
02-455-6684
02-454-4869
เพชรเกษม 112 มณฑลการาจ 02-420-7067
02-810-6919
02-810-6920
เพชรบุรี ณรงค์วิทย์มอเตอร์ 02-318-7406 02-318-7406
เพลินจิต (ซ.สมคิด) อู่ชิดลม 02-251-6830
02-252-6114
02-655-5124
ภูมิเวช (ซ.แจ้งวัฒนะ 16) กฤษศมกุลซับพลายส์ 02-583-0842
02-584-2846
02-583-0842
มิตรไมตรี วินัยออโต้เพ้นท์ 02-988-6555 02-988-6556
ร่มเกล้า บึงกุ่มบริการ 02-919-4401-4 02-919-4405
เมธีการาจ 02-914-5791-3 02-914-5449
รังสิต-ปทุมฯ พรหมศิวะนารายณ์ 02-958-8678
02-958-8605
02-691-1715
รังสิต-ปทุมฯ (ซ.วัดดาวเรือง) พี รุ่งเรือง บริการ 02-959-5601-3 02-567-2593
รัตนาธิเบศร์ นารินทร์ บอดี้คาร์ 02-924-5400-2 02-924-5404
รัชดาภิเษก (ซ. ราชอุทิศ 2) เอส อาร์ ซี เซ้นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 02-689-9119 02-689-9119
รางรถไฟสายเก่า เค.ที.ออโต้ เซอร์วิส 02-748-3754-6 02-748-3757
รามคำแหง(สุขาภิบาล 3) พรีเมียร์ คาร์ รีแพร์ 02-735-2367-8
02-735-0613
02-735-2368
รามคำแหง79/2 บูรณะมอเตอร์ 02-372-2654
02-732-3052-4
02-732-3140
รามคำแหง 167 ณรงค์อินเตอร์คาร์แคร์ 02-917-1446-7 02-917-1446
รามคำแหง 189 มิลเลี่ยน คัลเลอร์ส 02-916-6391-2 02-916-6395
รามอินทรา ม.กมลชัย การาจ 02-521-2924
02-551-0167
02-521-3783
เฉลิมวันชาติ 02-552-8177
02-971-6353
02-971-6354
รามอินทรา ซ.5 เอ เอส เอส มอเตอร์สปอร์ต 02-970-8383
02-970-8153
02-970-8153
รามอินทรา ซ.19 เค ซี เซ็นเตอร์ 02-970-7534
02-970-8159
02-970-8159
รามอินทรา ซ.19 เปี๊ยกการาจ 02-970-8753
02-900-5559
02-900-5559
รามอินทรา ซ.39 เจ อาร์ คาร์ โมดิไฟด์ 02-973-1201-5 02-973-1206
ลาดปลาเค้า 72 รามอินทรา การาจ 02-522-1747
02-971-8587
02-971-8587
ลาดปลาเค้า วสัญช์ชัย 02-570-5785
02-940-3949
02-570-5785
ลาดพร้าว ซ.10 บาวาเรียมอเตอร์ 02-512-4046 02-938-6488
ลาดพร้าว ซ.40-42 เซอร์กิจ บริการ 02-513-1701
02-513-1708

02-938-1611
ลาดพร้าว 71 สมใจ เซอร์วิส 02-538-4587
02-539-9097
02-932-4207
ลาดพร้าว 87 เอส เอ ออโต้ไฮเทค 02-932-0375-6
02-932-0378
02-932-1053
ลาดพร้าว 87 วิชัยยนต์ 02-539-1272
02-539-2702-
02-538-4870
ลาดพร้าว 94 อัมรินทร์ยนต์ 02-539-7320-1

02-539-5052
02-934-7610
ลาดพร้าว 101 วินเซอร์วิส 02-948-4172-4 02-948-4174
ชุงการาจ 02-948-4411 02-948-4412
ลาดพร้าว 122 (ซ.มหาดไทย) ออโต้ฟินนิช 02-542-2306-7

02-934-1478
วงแหวนรอบนอก วินทกรมิตซู 02-899-6300-9 02-899-6300-9
ต่อ 505
วงแหวนรอบนอก (ซ.สุขสันต์) ธนบุรีออโต้คาร์ 02-802--8080-3 02-802--8084
วัดไผ่เงิน (ซ.หมู่บ้านไผ่เงินทาวน์เฮ้าส์) ศุภเลิศการช่าง 02-212-4786-7 02-212-4787
วิภาวดี-รังสิต ออโต้บีพี 02-941-2400-3 02-941-2406
วิภาวดี 16 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ลี การช่าง 02-277-0954
02-691-5295
02-276-9550
วุฒากาศ ออร์เจริญชัย การาจ 02-468-7861
02-468-1229
02-875-4293
สาทรใต้ ออโต้ซิตี้ 02-212-5730-4 02-212-4959
สาธุประดิษฐ์ 15 ธรีชัน แอนด์ มานะ 02-211-8045
02-211-8280
02-212-6746
สาธุประดิษฐ์ 34 ชินการาจ 02-683-8287 02-683-8891
สาธุประดิษฐ์ 58 อนุรักษ์อินเตอร์เนชั่นแนล 02-294-6155 02-294-9629
สาธุประดิษฐ์ (ซ.พัฒนาการ 1) นทีอินเตอร์เซอร์วิส 02-294-0943-4
02-295-2741-2
02-294-0943-4
02-295-2741-2
สามวา ส.ธนาวรรณยนต์ 02-517-6907
02-906-2764
02-517-6907
สุขสวัสดิ์ บุญผ่องแอชฟอร์ด 02-468-4592

02-877-0799
สุขสวัสดิ์ 14/17 ชัยกังวาน การาจ 02-477-1105
02-477-1118
02-476-1586
สุขสวัสดิ์ 33 สมาร์ท เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 02-873-1322-3 02-427-5911
สุขสวัสดิ์ 35 เฮงรุ่งเรืองบริการ 02-463-4694
02-463-4755
02-463-8133
สุขา(โยธินพัฒนา) สามารถ บอดี้ เซอร์วิส 02-943-8783-5 02-943-8785
สุขาภิบาล 1 บางบอนยานยนต์ 02-802--3932-3
02-413-0051
02-455-9951
สุขาภิบาล 1 (ซ.สำนักสงฆ์) อู่สุพจน์บริการ 02-947-7002--4 02-947-7004
สุขาภิบาล 1 (ซ.สิงหเสนี) สุประดิษฐ์ยนต์ 02-375-7917-8
02-377-2562
02-375-7918
02-375-7917
02-377-2562
สุขาภิบาล 2 แพคด้า อินเตอร์เนชั่นแนล 02-518-2577-9
02-517-5426-9
02-919-9880
เทวินทร์(1994) 02-375-3004-5
02-732-5656-7
02-732-5657
สุขาภิบาล 3 เอส การช่าง 02-919-5742 02-919-5657
สุขุมวิท เมทริกซ์ฟรีซิชั่นออโต้โมทีฟ 02-756-1576-9 02-756-1580
สุขุมวิท 15 อู่วิกรม 02-254-7591-8 02-255-7873-4
สุขุมวิท 21-23 ชวลิต 02-259-7539
02-258-3763
02-261-1588
02-262-1588
สุขุมวิท 27 ก้องเกียรติ คาร์แคร์ 02-384-0677
02-384-4308
02-380-3302
สุขุมวิท 77 พระราม 4 ฮอนด้า คาร์กรุ๊ป 02-742-0881-5 02-742-0886
สุขุมวิท 93 เอส เอส อินเตอร์กรุ๊ป 02-332-6840-3 02-332-6844
สุขุมวิท 101 ไพชยนต์การาจ 02-741-7643-4 02-311-7513
สุขุมวิท 103 ที จี ออโต้บอดี้ 02-749-4089
02-749-4116-7
02-398-4612
สุขุมวิท เอ.ที 02-398-5298-9
02-398-5300
02-398-5307
สุขุมวิท 105 นิวโปรมอเตอร์ 02-744-4840
02-744-4420
02-744-6066
สุขุมวิท 107 ก้องเซอร์วิส 02-749-6341
02-749-7499
02-749-7499
สุทธิสารวินิจฉัย (ตรงข้ามซ.59) ประสิทธิ์ยนต์ 02-277-2499

02-277-5744
สุวินทวงศ์ (ซ.ไพศาล) เจริญพัฒนายนต์ 02-517-1584
02-918-7645-6
02-918-7646
เสรีไทย วิทยาธุรกิจ 02-731-8831
02-375-1122
02-375-1003
บางชันฮอนด้าคาร์ 02-919-9979-84 02-919-9985
เสรีไทย (ซ.ผสมสุขลาภ) เอส.ที.เค การาจ 02-919-9461-2 02-919-9462
เสรีไทย (ซ.ไชยนุชิต) พี พี เอ็ม การาจ 02-732-4711-2 02-377-3552
อนุสาวรีย์ เทพสำเภาเซอร์วิส 02-970-7767 02-970-7767
อ่อนนุช สวนหลวง การาจ 02-742-0367-8 02-742-0367
บี เค มอเตอร์ 02-311-2713
02-311-4506
02-311-5676
อ่อนนุช 17 อู่มงคลอินเตอร์กรุ๊ป 02-717-7340-2 02-717-7341
อ่อนนุช 39 เอส ที ที เซอร์วิส 02-721-5151-3 02-721-5153
อ่อนนุช 46 เจริญยนต์ ออโต้สปอร์ต 02-322-5111
02-321-8301
02-321-3419
อินทรามระ 43 ที ซี การาจ 02-277-9808
02-277-3206
02-275-1105
อินทรามระ 44 สภาพรออโต้การาจ 02-277-2279
02-276-6443
02-277-9279
เอกชัย 89/25 ส.ยนตรการ การาจ 02-894-3150-3 02-894-3154
เอกชัย 95 เอส เค ที คาร์เซ็นเตอร์ 02-416-7576-9 02-416-7594
หนองจอก เอส ที มอเตอร์สปอร์ต 02-989-7735-6 02-989-7737

  Rodthai.com Copyright © 2000. All rights reserved.
รถเก่า
ข้อมูลรถมือสอง

รถใหม่
ราคารถใหม่ทุกยี่ห้อ และ
ผู้จำหน่ายทั่วประเทศเช่ารถ
รถยนต์ & รถตู้
รถโดยสาร


เช่าซื้อ
ข้อมูลบริษัทที่ให้บริการ
เช่าซื้อรถยนต์
ซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่อง
บริการระบบไฟเครื่องเสียง
บริการล้อ เบรก ช่วงล่าง
เบาะและประทุน
บริการเคาะและพ่นสี
ประดับยนต์
อื่นๆ
ร้านอะไหล่
อะไหล่ใหม่
เซียงกงจุฬา
เซียงกงหลักสี่
เซียงกงบางนาตราด
เซียงกงรังสิต
เซียงกงอื่นๆ
ประกันรถ
ข้อมูลบริษัทรับบริการ
ประกันภัยรถยนต์


เกี่ยวกับรถไทย

แผนที่เว็บไซต์
Video Presentation